Frelsesar. .Logo

  1. Hva kalles musikken etter gudstjenesten er slutt.
  2. Hvordan lyder neste setningen i sangen: Herre Gud ditt dyre navn og ære? –
  3. Hvem var Frelsesarmeens grunnlegger?
    Gi deg litt tid, tenk etter. Kanskje du vet mer enn du vet.

Svar:
1. Postludium.
2. Her er første verset: «Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære.»
3. Frelsesarmeen ble grunnlagt av ekteparet Catherine og William Booth i London 2. juli 1865 under navnet Christian Mission. Navnet Salvation Army, (på norsk Frelsesarmeen), ble tatt i bruk i 1878. deres arbeid er todelt: Sosialt arbeid og forkynnelse av evangeliet. Valgspråk: Suppe, Såpe, Frelse.