«Tro på Herren Jesus, så skal du

og alle i ditt hus bli frelst.»
(Apg.16,31.)

 

 

Hvorfor?

Vi er skapt til felleskap med Gud. Når vi ikke har det, blir det som en mangelsykdom. Det vil alltid være noen vesentlig som mangler i livet.

 

Ole ble kristen i voksen alder. Om det sier han: «Når jeg tenker etter og ser meg tilbake, ser jeg at Jesus hadde lengtet etter meg hele livet, selv om jeg ikke lengtet etter han. Han har forsøkt å få meg i tale, men jeg har vært opptatt med å fikse alt selv, «fikse livet»

En kjent sanger beskriver det slik: «Jeg opplevede å ha en tomhet dypt inne i meg»

En annen ungdom sa at det var som «å mangle et stort stykke av sin sjel»

 

Behovet for fellesskap med Gud ligger dypt i oss alle. Det kan kjennes som tomhet, et vakuum når vi ikke har det.

Noen forsøker å fylle det tomme rommet med penger, arbeid, eller alkohol og andre rusmidler.   Kirkefader Augustin sier det slik: