Bønn 5

                                                      HVEM BER DU TIL?

En undersøkelse viser at over 70% av det norske folk ber. Kanskje er du en av dem?

Fra skapelsen av, er det lagt ned i mennesket et behov for hjelp fra høyere makter. Derfor er denne høye prosentandelen ikke så overraskende.

 «Det burde ikke være vanskelig å be. Bønn er den naturligste ting av verden. Et tydelig bevis på det er at det faktisk ikke er funnet eneneste folkestamme, hvor primitiv den enn har vært, der menneskene ikke har bedt til en eller annen gud. Bønn er ikke en tillært ferdighet, men en medfødt trang. Når vi presses til bristepunktet, når vi blir fristet over evne, når vi er bekymret eller dypt bedrøvet, ja, da ber vi.»
William Barclay.

Det viktigste er ikke bare om vi ber, men hvem vi ber til.Kristen tro bekjenner seg til den eneste sanne Gud. Når vi som kristne ber, så henvender vi oss ikke til en høyere makt, ingen avgud, men til han som har all makt. Jesus, Guds sønn sier det slik etter sin oppstandelse fra de døde: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord»
Matt. 28,18.
Han hører alle våre bønner og svarer slik det best for oss. Så – sett i gang, du kan vente det nye fra han som er kjærlighet.  1.Joh 4,16

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1.joh+4%2c16.&type=and&book2=-1&searchtrans=