UNDER / UNDERET.

Jesus gjorde mange under. Han mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker, gjorde vann til vin, gikk på vannet, stillet stormen. Han helbredet de syke: Blinde fikk synet, døve hørte, lamme gikk, spedalske ble renset, ja, døde sto opp.

Kors 8

Diss hadde sin egenverdi, men de betydde mer; de var tegn. Tegn på at han var mer enn en undergjører. Tegn på at han kom fra Gud, ja var Guds sønn.
JESUS ER ET UNDER
Hans fødsel, liv og gjerning, tale, lære, død og oppstandelse er en eneste kjede av under.
Han er før alle tider «Han var i begynnelsen hos Gud» «Alt er blitt til ved ham» Født av en jomfru. Helt og fullt sann Gud og sant menneske. Et syndefritt liv. En stedfortredende død, for vår skyld. Oppstod fra de døde 3. dag. Har «all makt» og er med oss «alle dager inntil verdens ende!»

Også i dag gjør han under. Det største til alle tider er at han frelser synderne, og gir nytt liv for tid og evighet.
Et eksempel:
Fangevokteren i Filippi «Tro på Herre Jesus så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Apg.16,30-32.
Jesus helbreder den lamme: Matt. 9,1-8.
Jesus metter fem tusen Luk. 9,10-17.
Vekker opp Jairus datter: Mark. 5. 21-43.
Vekker opp Lasarus Joh. 11,1-4.
Går på vanner og stiller stormen. Matt. 14,26-33. Luk 8,22-25.-
Alt er blitt til ved han. Joh.1.1-5.
Sto oppfra de døde.Matt 28,1-10.
Gir oss rett til å bli Guds barn. Joh. 1,12.
Evig liv i gave: Joh. 3,36.
Med oss alle dager. Matt. 28,16-20.

Ønsker du å vite mer så les det som står i sammenheng med skriftstedet.
tornekrans