80

Folkemengde 2

En undersøkelse viser at 80% av det norske folk ber. Kanskje er du en av dem?

Fra skapelsen av, er det lagt ned i mennesket et behov for hjelp fra høyere makter. Derfor er denne høye prosentandelen ikke så overraskende.

Det viktigste er ikke om vi ber, men hvem vi ber til.

Kristen tro bekjenner seg til den eneste sanne Gud. Når vi som kristne ber, så henvender vi oss ikke bare til en høyere makt, men til han som har all makt. Jesus, Guds sønn sier det slik etter sin oppstandelse fra de døde:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. (Matt.28,18-19)

Så, hver bare frimodig, Gud hører dine bønner og er mektig til å oppfylle dem om de er til ditt beste. Han svarer på tre måter enten Ja, vent eller nei.
Lykke til.
Bønn 7