KJÆRLIGHET TIL GUD.
Kjære Gud. Som du jo godt vet har jeg hele min kristentid hatt ekstra vanskeligheter med dette budet:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.» Matt.22,37.

 Men så en dag – skjønte jeg at dette er både et bud og et evangelium.  Du elsket meg først:

113. Hjerte med kors. 5.

Du elsker meg av hele ditt hjerte. Elsker meg så høyt at du ga din sønn for å sone for alle mine synder. For min hjertekulde overfor deg og min neste.

Når dette gikk opp for meg Gud var det som en byrde ble borte og jeg så annerledes på mine medmennesker, på min neste.

Å elske deg er mer enn tilbedelse, bønn og bibel. Å elske deg betyr å elske min neste i ord og gjerning, for slik vil jo jeg også bli elsket.

Bibelen:
Joh.3,16. 1.Joh.4,11-12.

Lys i kransen