10 PUNKTER TIL ET SUNT BIBELSYN
Bibel 11

1.Bibelen er et åpenbaringsord, 1Kor 2,9; Moses: 2 Mos 24,4; profetene: «Så sier Herren», Amos 1,3.
2. Bibelen er formidlet gjennom mennesker, ved Den hellige Ånd. 2 Tim 3,15f; 2 Pet 1,21
3. Guddommelig og menneskelig i Skriften forholder seg til hverandre som guddommelig og menneskelig hos Kristus: – fullt og helt menneskelig og fullt og helt guddommelig; likevel forent og ikke til å oppløse.
4. Bibelens intensjon er frelse og liv; 2 Tim 3,16f
5. Bibelen har Jesus «Kristus som sentrum; han er Ordet i ordene; Johl,lff; 1. Joh 1,lff; Joh 5,39; Luk 24,25-27.
 6. Jesus er nøkkelen til Skriftens enhet; Matt l,22ff; Luk l,32f; 2 Kor 1,20.
 7.  Skriften har guddommelig autoritet innenfor de områder som svarer til dens intensjon; 2 Tim 3,15-17; Luk 10,16; 1 Tess 2,13.
 8. Skriften må være sin egen fortolker. De klare ord er tolkningsnøkkel til de ord som synes mindre klare.
9. GT og NT står ikke imotsetnjng til hverandre, men resenterer to epoker I frelseshistorien.
 10. GT og NT står til hverandre som løfte og oppfyllelse: 2 Kor 1,20, jfr flere steder hos Matteus: »Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten …..».
– Personer og begivenheter i GT peker framover mot personer og begivenheter i NT. (typologi).
NB. TIL ET SUNT BIBELSYN HØRER REGELMESSIG BIBELLESNING.
Svein Granerud 1
Svein Granerud