NÅR KIRKEN LYKKES

Kirkespir 1

I en helsides annonse (?) i avisen Vårt land 18. mai med denne overskriften blir«vi» innbudt til en konferanse. Der vil en prøve å finne svar på følgende:
«Hvordan kan kristent ungdomsarbeid og folkehøgskolene bidra til å utvikle teologi som gir mening for ungdom i dag?»

 Ungdom i kirken 1

Teologi er læren om Gud.
Gud har gitt seg til kjenne på to måter:
1:Den naturlige Gudsåpenbaring som er alt det skapte.
2:I Bibelen hvor han gir seg tilkjenne som Far og Frelser.

Så er spørsmålet: Hva er det å  Utvikle teologien?

Menes det at den vi har i dag, slik den er forstått i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, ikke helt passer for unge i dag?  En teologi som ikke gir mening? Er det derfor den må utvikles / endres?
Dette tar Bibelen klart avstand fra. Se hva Jesus selv sier og hva han sier gjennom sine apostler (disipler)
(Matt.5.18. 24,35. Gal.1,6-9. 2. Pet. 2,1. 1. Pet. 4,11.)

Eller menes det at vi må forkynne Guds ord på en bedre måte slik at den gir mening for ungdom i dag?
Ja, vi må kjenne tiden å vite hvem vi taler til. (kjenne vårt publikum) Vite hvordan vi på best mulig måte skal forkynne rett og forståelig om synd og nåde. Himmel og helvete og om det kristen livet.  Om den eviggode Gud som utsletter lovbrudd og glemmer dem. Forkynnelsen av Guds ord skaper tro og liv og gir livet mening.
(Joh. 6.63. Rom.10, 13-.17. Matt.4,17. Luk. 9,2 . Jes. 1,18. 43,25 Jes.55,3.)

Bibel 16