Kategoriarkiv: Bønner

                          LIVET
                 Herre Kristus.
Du har ingen annan kropp på jorda
enn våre kroppar, Ingen andre hender
enn våre hender.
Ingen andre føter enn våre føter.
Det er gjennom våre augo at de
medkjensle skodar ut over verda.
Det er ved hjelp av våre føter
at du framleis kan vandra rund
og gjera det gode.
Det er ved hjelp av våre hender
at du i dag velsignar menneske.
Velsign våre sjeler og kroppar
Så me kan vera til velsigning for andre.
Theresa av Avila  (1515-1582)

 

TRÆR

Herre, det er veldig mange rare ord. Ikke minst
i Bibelen. De står der som store trær.
Selvsagte, men likevel på en måte ubegripelige.

Rettferdighet, det er en stor furu. Jeg kan støtte
meg mot den, å se rett opp i himmelen.

Nåde er et bøketre. Veldig og bredt.
Jeg kan stå under det, i sol og vind og regn..

Håp er en asp. Den står skjelvende og skimrer
i hvit og stille glede.

Kjærlighet trodde jeg først var en eksotisk plante,
en palme, et fikentre eller noe veldig sjeldent noe.
Men det er det jo gran. Og jeg vet at det finnes
enorme skoger av gran.

Herre takk for at vi
skal få leve i skogene
av dine ord.

Oskar Stein Bjørlykke

granskog fra Finns.

 

 

 

DØV OG BLIND?
Gi meg et livstegn Gud.
eg har ventet så lenge.
Rundt meg larmer verden,
Men din røst kan jeg ikke høre.
Er jeg døv for deg?
Forbi mine øyne passerer bilder
I en uopphørlig strøm,
men jeg ser deg ikke.
Er jeg blind for blind?
Gi meg et livstegn, Gud.
G. Hallquist

HERRE DU VET DET
Herre Jesus Kristus,
kongenes konge,
du ha makt over liv og død,
du kjenner det ukjente og uforståelige,
du vet hva jeg tenker og føler innerst inne.
Rens meg, du, fra mine skjulte synder
og mine ukjente misgjerninger.
For du har sett det jeg har gjort.

Hver dag går,
og slutten på mitt liv kommer nærmere.
Mine synder øker i tall.
Du, Herre, min skaper, vet hvem jeg er.
Du vet hvor svak jeg er.
Styrk meg i min svakhet.
Når jeg har vondt, hold meg oppe.
Og jeg skal prise deg,,
min herre og min Gud.
Joh. 21,17.

                                                 Bønn fra den første kristne tid.
                                                     Efraim av Syria ca.år.300

kalender 4I Guds hånd 1

                                                                   (Joh. 21,17)

  

HERRE DU VET DET
Herre Jesus Kristus,
kongenes konge,
du ha makt over liv og død,
du kjenner det ukjente og uforståelige,
du vet hva jeg tenker og føler innerst inne.
Rens meg, du, fra mine skjulte synder
og mine ukjente misgjerninger.
For du har sett det jeg har gjort.

Hver dag går,
og slutten på mitt liv kommer nærmere.
Mine synder øker i tall.
Du, Herre, min skaper, vet hvem jeg er.
Du vet hvor svak jeg er.
Styrk meg i min svakhet.
Når jeg har vondt, hold meg oppe.
Og jeg skal prise deg,
min herre og min Gud.
Bønn fra den første kristne tid.
Efraim av Syria ca.år.300
lovprising 2.    

             EIT TAKKSAMT HJARTA

Du som har gjeve oss så mykje:
gjev oss endå ein ting; eit takksamt
hjerta. Ikkje eit hjarta som takkar
når det passar meg, som om di
velsigning hadde magre dagar;
men i eit hjarta som pulserer
i lovprising til deg.
Georg Herbert. (1593-1633.

SÅ MANGE TANKER

Så mange tanker farer gjennom mitt hode.
Ofte blir jeg redd for det som faller meg inn.
Tilhører jeg deg ikke lenger?
Jeg vil ikke holde fast ved en eneste tanke
som skiller meg fra deg, min Gud.
Hjelp meg!


Tanker. 1

 

          JEG TVILER MEN VIL TRO
Så mange tanker farer gjennom mitt hode.
Ofte blir jeg redd for det som faller meg inn.
Tilhører jeg deg ikke lenger?
Jeg vil ikke holde fast ved en eneste tanke
som skiller meg fra deg, min Gud.
Hjelp meg!

                          Bønn 3

     DØV OG BLIND?
Gi meg et livstegn Gud.
Jeg har ventet så lenge.
Rundt meg larmer det,
Men din røst kan jeg ikke høre.
Er jeg døv for deg?
Forbi mine øyne passerer bilder
I en uopphørlig strøm
men jeg ser deg ikke.
Er jeg blind?
Gi meg et livstegn, Gud.
Hallquist

      KAN JEG ELSKE?
Gud, jeg har aldri sett deg,
kan jeg da elske deg?
Gud, jeg kjenner menneskene,
kan jeg da elske dem?
Du tror likevel at jeg kan.
Jeg trenger meget av din nåde,
herre.
G. Hallquist