Kategoriarkiv: Ukategorisert

                                                        SKJÆRTORSDA
Bibel 11Matt 26217-29:
«På den første dagen av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet? Han sa: Gå inn i byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med disiplene mine. Les mer

UNDER / UNDERET.

Jesus gjorde mange under. Han mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker, gjorde vann til vin, gikk på vannet, stillet stormen. Han helbredet de syke: Blinde fikk synet, døve hørte, lamme gikk, spedalske ble renset, ja, døde sto opp.

Kors 8

Diss hadde sin egenverdi, men de betydde mer; de var tegn. Tegn på at han var mer enn en undergjører. Tegn på at han kom fra Gud, ja var Guds sønn.
JESUS ER ET UNDER
Hans fødsel, liv og gjerning, tale, lære, død og oppstandelse er en eneste kjede av under.
Han er før alle tider «Han var i begynnelsen hos Gud» «Alt er blitt til ved ham» Født av en jomfru. Helt og fullt sann Gud og sant menneske. Et syndefritt liv. En stedfortredende død, for vår skyld. Oppstod fra de døde 3. dag. Har «all makt» og er med oss «alle dager inntil verdens ende!»

Også i dag gjør han under. Det største til alle tider er at han frelser synderne, og gir nytt liv for tid og evighet.
Et eksempel:
Fangevokteren i Filippi «Tro på Herre Jesus så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Apg.16,30-32.
Jesus helbreder den lamme: Matt. 9,1-8.
Jesus metter fem tusen Luk. 9,10-17.
Vekker opp Jairus datter: Mark. 5. 21-43.
Vekker opp Lasarus Joh. 11,1-4.
Går på vanner og stiller stormen. Matt. 14,26-33. Luk 8,22-25.-
Alt er blitt til ved han. Joh.1.1-5.
Sto oppfra de døde.Matt 28,1-10.
Gir oss rett til å bli Guds barn. Joh. 1,12.
Evig liv i gave: Joh. 3,36.
Med oss alle dager. Matt. 28,16-20.

Ønsker du å vite mer så les det som står i sammenheng med skriftstedet.
tornekrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. ( Jes.1,18.)

UNDER / UNDERET.

Jesus gjorde mange under. Han mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker, gjorde vann til vin, gikk på vannet, stillet stormen. Han helbredet de syke: Blinde fikk synet, døve hørte, lamme gikk, spedalske ble renset, ja, døde sto opp.

Diss hadde sin egenverdi, men de betydde mer; de var tegn. Tegn på at han var mer enn en undergjører. Tegn på at han kom fra Gud, ja var Guds sønn.

Jesus er selv et under.
Hans fødsel, liv og gjerning, tale, lære, død og oppstandelse er en eneste kjede av under.
113. Hjerte med kors. 5.
Han er før alle tider «Han var i begynnelsen hos Gud» «Alt er blitt til ved ham» Født av en jomfru. Helt og fullt sann Gud og sant menneske. Et syndefritt liv. En stedfortredende død, for vår skyld. Oppstod fra de døde 3. dag. Har «all makt» og er med oss «alle dager inntil verdens ende!»

Også i dag gjør han under. Det største til alle tider er at han frelser synderne, og gir nytt liv for tid og evighet.

«Vår store Gud gjør store under, Det største har han gjort mot meg Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg, Og meg utvalgte som sin brud, Å du forunderlige Gud.» Sangboken 480.
Rose 4.

Henvisninger:
Jesus helbreder den lamme: Matt. 9,1-8.
Jesus metter fem tusen Luk. 9,10-17.
Vekker opp Jairus datter: Mark. 5. 21-43.
Vekker opp Lasarus Joh. 11,1-4.
Går på vanner og stiller stormen. Matt. 14,26-33.Luk. 8, 22-25.
Alt er blitt til ved han. Joh.1.1-5.
Sto opp fra de døde: Matt 28,1-10.
Gir oss rett til å bli Guds barn. Joh. 1,12.
Evig liv i gave: 3,16.
Med oss alle dager. Matt. 28,16-20.

HVEM ER HAN?

Johannes forteller at Jesus helbreder en som var født blind. Han laget en deig som han la på øyelokkene og ba han gå vaske det av. Men da ham kommer tilbake er Jesus borte.
Da de treffes igjen spør Jesus: Tror du på menneskesønnen?  Mannen svarer:
Hvem er han da så jeg kan tro på han? Har du det slik?
Se hele fortellingen i Johannes 9.

Det viktigste her på bloggen er å vise hvem Jesus er og hva han vil. Se også på jeusnett.com

 

TA MIN SØNN
En rik mann og sønnen hans elsket å samle på skjeldne kunstverk. De hadde alt i sin samling; fra Picasso til Raphael. De satt ofte sammen og beundret kunstverkene.

Picasso.Pablo

 

 

Pueblo Picasso.

Les mer Les mer