Kategoriarkiv: Trygg Tro Artikler

 

 

                          STEFANUS

Stefanusalliansen. 
En misjons- og menneskerettsorganisasjon med
et særskilt fokus på trosfrihet i alle land.
Her et klipp fra deres blad  Stefanus.

                           Bønn 14. (2)

                                VÅR FAR

 Vår Fra i himmelen.
Takk for at vi kan vende os til deg som vår

Far.

Les mer

 

*** Local Caption *** Anfin Skaaheim

SPOR AV GUD.

                                                  Skrevet av Anfin Skaaheim

Som kunstneren setter spor etter seg i kunsten, har Gud satt spor etter seg i naturen, i mennesket, i historien, i kulturen og samfunnslivet.

Les mer

                                                         EN HJERTESAK!
Det er ikke bare vanskelig, det er helt umulig å forklare Gud og hans frelse i Jesus Kristus, slik at det blir forstått.

Les mer

UTEN PINSE INGEN FRELSE.

Fader Johannes 1 (2)
F
ader Johannes
Pinsen er kanskje den viktigste hendelsen for oss mennesker. Det var den som knyttet oss til Gud og til Kristi frelsesverk og som lover oss frelsen hos Gud.

Les mer