Kategoriarkiv: Respons

Høst på fjellet 1

LIV!

I naturen visner gress og blomst. Brunt og falmet bøyer de seg som i sorg, og oppgir livet. De grønne løvtrærne er ikke mer, grenene spriker livløse mot himmelen i protest.
Hvor ble det av, det grønne frodige livet?
Mennesket opplever også livets høst. Bak ligger våren og sommeren. Livet var lyst, langt og spennende. Så mye skulle gjøres og ble gjort. Det var grotid.
Men det som grodde har grodd ferdig. Skyggene blir lange og undringen over livet avtar.
Fortiden blir lengre enn framtiden.  Tanken reiser seg i protest og i frykt for å bli “avkledd” og avkreftet.
M
en – nede i jorden ligger det gjemt frø til nytt liv, på den nakne grenen er det allerede knopper til grønt løv. Et nytt latent liv venter på våren.
Høstens realiteter minner oss om at det er håp. Håpet om et nytt liv.
Mitt nye liv er gjemt hos Gud som sa :
« Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør”   (Joh. 11,25)
”Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig” (Jes. 40,8.)

Våren 1. Hvitveis

                                                  BESØK PÅ BLOGGEN
November  19. 98 .346.  Oktober 19: 112.295.
August 9. 19,  8.341.    Juli  19:   41.492 uni er  dette  også for høyt tall. realistisk  sett er det ikke mer  7- 8.000. ( Antagelig færre i ferien. ) 
Juni 19: 21.136.
Dette er unormal høyt. veldig mange kommer fra Russland. Må være noe galt digitalt der.
Mai 19: 11.323.   April 19: 12.043.     Mars 19. 12.404.    Februar 19: 7.627.    Januar 19: 13.034.

HELE ÅRET 2018: 173.336.  HELE ÅRET  2017: 90.758.
Desember.18: 17.724. November.18:  10.561.  Oktober 187.396.   September. 18 7.783.   August. 18. 5.739.
Farge. Purpur.
<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Jeg har ikke problem med det i Bibelen jeg ikke forstår, men med
det jeg forstår. (12.03.19)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
             BESØK PÅ BLOGGEN  2018
Oktober
7.396
  September
7.783
August
  5.739
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Abort. Dømt.
Fra boken
BREV FRA LIV

«Jeg gråt og gråt, forklarte mor og far hvorfor jeg ikke kunne gå med på å «ta det bort» som de kalte det for å gjøre det så hverdagslig som mulig. Men mine grunner veide ikke stort mot deres: familiens «ære», Bents og min utdannelse, Bents foreldre, folkesnakket. Ja, hva ville folk si om den søte og flinke skolepiken som hadde stelt seg slik – bragte skam over hjem og foreldre? Og ødela hele sin fremtid?»
(Boken er gjengitt her. Se lenke på venstre side)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BESØK PÅ BLOGGEN  2018
August
5.739
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEGAL ABORT

Natta er eg redd!
I natta kryp angsten fram.
Angsten og angeren!
Tankane krinsar støtt om det same –
alltid det same:
Eg skulle bli mor i oktober!
Det er ikkje meir!
Det døde ufødt.
Lovleg abort.
Uønska den dagen det skjedde.
Men der kom nye dagar!
I natta ropar det på meg.
I draumen tek eg det inn til meg.
Men vaknar i angst og pine.
I natta kjenner eg lengten
som verk i tome armar.
Petra.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BESØK PÅ BLOGGEN  2018
August
5.739
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEGAL ABORT
Natta er jeg redd
I natta kryp angsten fram

Angsten og angeren!
Tankane krinsar støtt om det same –
alltid det same:
Eg skulle bli mor i oktober!
Det er ikkje meir!
Det døde ufødt.
Lovleg abort.
Uønska den dagen det skjedde.
Men der kom nye dagar!
I natta ropar det på meg.
I draumen eg tek det inn til meg.
Men vaknar i angst og pine.
I natta kjenner eg lengten
som verk i tome armar.
Petra

   KIRKEMØTE  2018

Der drøftes det store og viktige saker.  Hva med det aller viktigst?
«Hvordan forkynne rett om synd og nåde. omvendelse og frelse?»

 Prestedrakt 1 

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»
(Joh.3,16)

kirke 3

RIKDOM
                                        Så fortalte han dem en lignelse:
«Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden,
  og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.  Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’
Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»  (Luk.12,16-21,)

åpen bok

BIBELEN

Bibel

Hva som er sann lære og rett liv, er det Bibelen som lærer oss. Både i møte med tung tradisjonalisme og ulike åndelige erfaringer er det befriende og betryggende å ha Bibelen som det faste holdepunkt

Svein Granerud 1
Svein Granerud
Misjonsleder i Normisjon.

Eik

                                       UTFORDRING

I kirken hørte jeg en vakker fortelling.  Etter lang fengselsstraff var gutten usikker på om han var velkommen hjem.
Tegnet på om han var velkommen skulle være om Far hadde hengt opp et rødt bånd på tuntreet. Da han kom var treet helt fult av røde bånd.
Deretter kom det noe om hvor viktig de var at vi elsket hverandre. Ingen henvisning til Jesu lignelse om den fortapte og hjemkomne sønn. Ingen ting om Far (Gud) som lengtet og ventet på at sønnen skulle komme hjem. Ingen ting om om de som ikke kommer hjem.  Og det kom ingen innbydelse til de i menigheten / forsamlingen som ikke var hjemme om å komme hjem.
«Kjære venn, om du vet med det selv at du ikke er hjemme så kom i dag til Nattverd, på dem måten kan du bekjenne at du vil hjem»

En annen gang.                                                                    
Teksten var fra Matt.11.28.
Kom til meg, alle dere som streverog bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.   
Det ble sagt mye godt om våre byrder, men ingen ting om den eneste byrden Jesus har lovet og fjerne! Syndebyrden. Og om hvilen i syndernes forlatelse.  

DET BLE SAGT MYE OM VÅRE
MANGE BYRDER MEN INGEN
   TING OM SYNDEBYRDEN

Hva er prester så redde for? At noen i menigheten / tilhørere blir støtt og ikke ville komme igjen til kirken?

Prestedrakt 4

«Men Peter og de andre apostlene svarte: «En skal lyde Gud mer enn mennesker.»
(Apg.5,29.)