Kategoriarkiv: Trygg tro

 DE LÆRDE

Bokstabel                                             Fra juleevangeliet:
De vise menn kom til Jerusalem og spurte etter Jødekongen, Messias. Av de skriftlærde fikk de vite at han skulle fødes i Betlehem.
 Jeg har møtt mange lærde. De vet mye om mye, også om kristen tro.
                                  Kjære «skriftlærde» venn.
Du gjør vel ikke som de lærde den gang? Da vismennene dro for å finne Jesus ble de hjemme.
 Du kjenner kanskje noen som tok konsekvensen av det de visste, og fant Jesus.
Bli ikke «hjemme» du heller. Jesus vil deg bare vel. Det var også for din skyld han kom, for din skyld han gikk i døden.
                                                    BIBELEN

                                           Jesus til de skriftlærde:
«Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.» (Joh. 5,39-40.)

 Om spionorganisasjon Stasi ble det sagt at «de visste alt, men forsto ingen ting.»

 

 

speilvendt

tornekrans

Når jeg ser

Når jeg ser hvordan du Jesus, Guds sønn, ble hånet, spyttet på og pisket, blir jeg harm. Men, jeg  vil gjøre som du, slik din apostel Peter skriver:
«Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig» (1.Pet.2,23.)

Når din bøyde rygg blir pisket til blods, var det for at jeg skulle gå rakrygget gjennom livet. Gå i tro på at du tilgir mine synder, og gir meg kraft og mot til å leve.

Når du ble kronet med torner, var det for at jeg en gang skal få livets krone.

Når du ble dømt til døden, var det for at jeg skal frikjennes når du kommer igjen for å dømme levende og døde.

Du bar korsets byrde for at jeg skal få komme til deg med mine byrder å få hvile når jeg bærer.

Når du bar all min syndeskyld fram for Gud og ble forlatt, var det fordi jeg aldri, i gode og onde dager, og i all evighet, skal bli forlatt av Gud.

Når du ropte ut Det er fullbrakt! var det for at jeg skulle få fullføre mitt liv i troen på deg.

Når du overgav din Ånd i Din fars armer, skal jeg trygt kunne legge meg i Guds hender når livet er slutt. Og – om dødsangsten kommer, er du, min Frelser, hos meg.

«Uskyldig Lam som så for meg Deg ville ofre hen. Din kjærlighet har bundet deg  Å få meg løst igjen. Du led og slet vårt fengsels bånd Med naglet fot og hånd. Du gikk med seier av din grav. Din død oss livet gav.»
Salmeboka 219.

 

FOR MIN SKYLD

tornekrans

NÅR JEG SER

Når jeg ser hvordan du Jesus, Guds sønn, ble hånet i Yppersteprestens gård, blir jeg harm, men ønsker likevel å gjøre som du, slik din apostel Peter skriver:
«Han svarte ikke med hån når han ble hånt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig» (1.Pet.2,23.)

 

Når din bøyde rygg blir pisket til blods, var det for at jeg skulle gå rakrygget gjennom livet. Gå i tro på at du tilgir mine synder, og gir meg kraft og mot til å leve.

Når du ble kronet med torner, var det for at jeg en gang skal få livets krone.

Når du ble dømt til døden, var det for at jeg skal frikjennes når du kommer igjen for å dømme levende og døde.

Du bar korsets byrde for at jeg skal få komme til deg med mine byrder å få hvile når jeg bærer.

Når du bar all min syndeskyld fram for Gud og ble forlatt, var det fordi jeg aldri, i gode og onde dager, og i all evighet, skal bli forlatt av Gud.

Når du ropte ut Det er fullbrakt! var det for at jeg skulle få fullføre mitt liv i troen på deg.

Når du overgav din Ånd i Din fars armer, skal jeg trygt kunne legge meg i Guds hender når livet er slutt. Og – om dødsangsten kommer, er du, min Frelser, hos meg.

«Uskyldig Lam som så for meg Deg ville ofre hen. Din kjærlighet har bundet deg  Å få meg løst igjen. Du led og slet vårt fengsels bånd Med naglet fot og hånd. Du gikk med seier av din grav. Din død oss livet gav.»
Salmeboka 219.

 

Kjære Gud!
De sier det skal være så godt å bli gammel. Jo, jeg har det bra. Det indre driv, som jeg ofte har følt som en slavedriver, er mye svakere.
Men Herre, hva med fortiden? Den er en plage nesten hver dag. Jeg har gode minner og gjort mange nyttige erfaringer. Men du vet jo at jeg har gjort og sagt mye galt. Ja, syndene fra fortiden er mange og detSpaserstok 1.te plager meg. Jeg vet ikke min arme råd. Ba jeg for lite? Angret jeg ikke rett og nok? Og så var det så mange anledninger til å gjøre godt og til å vitne om deg jeg ikke benyttet. Du vet jo også at jeg ikke har holdt ditt bud om å elske deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel og av all min forstand. Heller ikke har jeg elsket min neste som meg selv. Nei, alderdommen er slett ikke bare god.

Mitt kjære barn!
Først må jeg minne deg om det jeg så ofte har sagt deg, at jeg elsker deg som du er. Men så skjønner jeg ikke helt hva du mener.
Når jeg ser på ditt liv kjære barn, fra du så dagens lys til i dag, ser jeg et fullkomment og hellig liv. Det er ikke noe ved deg som ikke er helt etter min vilje. Du har i alle ting levd godt og rett.
Mitt kjære barn. Hvil deg nå i min nåde, den er tiltenkt deg. Jeg venter på deg der framme. Da skal vi ha ett felleskap du og jeg som vi ikke fikk her. Velkommen hjem.

hjerte
«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.»
Jes.43,25.
«Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke og dine synder som en sky – «
Jes.44,22.
«Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»
Joh.1.29. (uthevet av meg)
«Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» (Uthevet av meg)
2.kor.5,21.
«Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» (Uthevet av meg)
Rom,3,24.

«Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.»
Joh.6,37.

Ren og rettferdig, himmelen verdig Er jeg i verden Frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder
Kommer han aldri mere i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri! Fri ifra nøden Dommen og døden. Amen, halleluja.
Hele sangen finner du i Salmeboka.nr. 352 eller på Google.

ORDET OM KORSET
«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.»
(1.Kor.1,18.)

Hva betyr korset?

Atle Pettersen

Kjære Atle Pettersen,
I Vårt Land fredag 15.1. ble noe av et intervju med deg i VG. gjengitt.
Du er fascinert av kristne symboler, spesielt av korset,
såpass fascinert at du har tatovert det på ryggen. Du synes kors er fine motiver og pen kunst. Jo, jeg har sett kors i edle metaller i forskjellige former, noen også smykket med perler.

Men hva er korset et tegn på? Dette intervjuet med deg, ser jeg som enda en anledning til å si noe om korset både til deg, og til mine gjester på bloggen.

Korset var et pine og henrettelsesredskap. Korsfestelse var en av de grusomste straffemåter som som noensinne har forekommet. På det ble forbrytere spikret opp. Jesus ble også regnet som forbryter og måtte lide korsdøden. I store smerter hang han der til livet ebbet ut.

Ved Jesu oppstandelse fra de døde ble det klart at det var for deg, meg og alle at han led korsdøden. I vårt sted tok han straffen for all verdens synder. Han gjorde det for at vi, ved troen på Ham, kan få tilgivelse for alle våre synder og få evig liv. Ved Jesu oppstandelse ble korset et seierssymbol.

Kjære Atle!
Jeg leser at du ikke vil «påberope» deg kristennavnet, men tror likevel at det skal gå godt til slutt. Først på dødsleiet og når dødsangsten kommer, vil du vende deg til Gud. Hvorfor ikke før?

For de mange kommer døden brått og uventet. Beslutningen om å vende seg til Gud først ved livets slutt kan vise seg å være en katastrofal feilberegning.

Gud vil at alle skal bli kristne, men mange blir det ikke og det er ikke Guds skyld. De valgte bort Jesus, Guds redningsmann. Redning fra evig ulykke, som Bibelen kaller fortapelsen.

Korsekorset 2t har jeg ikke tatovert på kroppen som som du,  men på et vis er det «risset» inn i mitt hjerte.
I 60 år har jeg levd i troen på Jesus. Det har vært et spennende, godt, og rikt liv, med mye glede, men også det motsatte.

Fra jeg ble frelst som ung, har jeg hatt Han å gå til med alt. Han er min beste venn i med og motgang. En som kjenner meg til bunns, som forstår meg og som tilgir uten onde ord.

Når døden kommer, kanskje også med dødsangst, da er min frelser hos meg. Den eneste som kan følge meg det siste stykket inn til evig lykke hos Gud. Bibelen kaller det himmelen.

En sang jeg lærte som ung nynner jeg ofte på:
«Han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett han som jeg. Og nådig han vokter meg livsdagen lang. Han sviker ei, svikter meg ei»

Til slutt et vers fra Bibelen som du vel kjenner, kalles Den lille Bibel: *For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16.)

Lykke til med livet Atle. Kanskje møtes vi ikke her, men håper og ber om at vi må møtes der.


Er det håp for meg

Er blitt en gammel mann. I min ungdom var jeg med på bedehuset hjemme. Var i musikklaget, ja til og med i styret der. Men det er veldig lenge siden. Kan ikke kalle meg en kristen nå. Vet egentlig ikke hvorfor jeg kom bort fra det. Det var ikke noe brudd, men skled liksom bort når jeg flyttet.Spaserstok 1. Her kjenner jeg ingen kristne.
Prøvde å gå i kirken noen ganger, men der snakker de nesten ikke om tro og om Jesus. Kjenner nå en slags dragning mot troen, men hva skal jeg gjøre? Jeg har jo på lang nær levd etter de idealene jeg fikk på bedehuset. Er det en vei tilbake for meg?
Gammel mann.

Hei Gammel mann!
Ja, det er en vei tilbake for deg! Det du beskriver, er det mange som har opplevd. Det handler ikke om et brudd med kristen tro, men at en bare glir bort. For deg skjedde det da du flyttet og kom bort fra fellesskapet på bedehuset der du bodde.

Selv om du i dag ikke regner deg som kristen, er det du forteller, et klart uttrykk for at det er en vei tilbake for deg til kristen tro og bekjennelse. Du forteller at du kjenner en dragning mot troen, og det er et uttrykk for at Gud kaller på deg for å få deg tilbake til samfunn med seg.

Det var da du forlot fellesskapet på bedehuset, at dette med kristen tro kom på avstand. Det viser at du igjen trenger å komme inn i et kristent felleskap, i en menighet eller i på et bedehus. Det var leit at du ved å gå i den lokale kirken ikke fikk noe hjelp.

Du kjenner heller ikke noe kristne der du nå bor. Da må du forhøre deg om det finnes et bedehus i nærheten med god virksomhet, og få vite hvem du kan kontakte for å komme inn i et godt kristent fellesskap igjen. Du trenger også å få samtale med en erfaren kristen som kan hjelpe deg til en trygg tro og frimodighet til å bekjenne deg som kristen.

SkaaheimDersom du ikke lykkes med det, kan du sende en ny henvendelse og oppgi
navn, e-postadresse og bosted. Så får vi se om vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med noen som kan være deg til hjelp.

Vennlig hilsen
Anfin Skaaheim
(Artikkelen er hentet fra jesusnett.com Spørsmål og svar.)

tømmerstokker

Bære frukt

Kjære Gud. I dag så jeg noe som gjorde meg litt trist. Ved stien jeg gikk lå noen nedhuggede trær. Nei, jeg ble ikke trist av å se disse trærne, men de fikk meg til å  tenke på noe du skriver i Boka di.
En lignelse handler om et tre i en have som ikke bærer frukt. Det står der til ingen nytte. Da sier hageeieren at det skal hugges ned. Men gartneren ber om at det må få stå enda ett år. Han lover at han skal stelle ekstra godt med treet for at det skal bære frukt neste år. «Hvis det ikke nytter kan det hugges ned»

Herre jeg skjønner at denne lignelsen gjelder meg. Jeg vil jo så gjerne bære de frukter du venter, og som det står om i Boka:
Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse” (Gal.5,22
Som du ser er det ikke rare greiene med meg. Hva skal jeg gjøre? Jeg har tatt meg sammen «tusen» ganger uten noe særlig bedring. Men, når jeg sitter og tenker og leser om dette igjen, ser jeg jo at det ikke er mine frukter det handler om, men dine. Jeg skal jo ikke produsere dem, men «bare» bære dem.
Minnes du har sagt at når vi er mye sammen med Jesus, Sønnen din, vil han være «gartneren» som steller slik med meg at jeg kan bære frukt i det nye året.

blue_divider

Kjære fru Statsminister.
Godt nytt år. Jeg ble glad da jeg leste at du trodde og håpet på et liv etter døden.
Jeg må fortelle om et opphold på Retreatstedet Tomasgården. Der har hvert rom navn. Jeg bodde på Håp. Det fikk meg til å tenkte på hva slags håp jeg har. Ja, det er mange, blant annet at barn og barnebarn må få et godt liv og at jeg og mine får ha god helse.
Slike håp har sin grunn i mine ønsker og planer. Det kristne håp om evig liv er heldigvis tuftet på noe som er sikkert og fast.
Med fare for å bli belærende må jeg minne deg, meg og andre om barnelærdommen:
«Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh.14,6)
Han, og bare Han, har sonet for alle våre synder og åpnet veien og er veien til Gud og til himmelen. Derfor kan hver den tror på han få evig liv.
Kjære Erna Solberg.  Takk for god og varm nyttårstale. Lykke til som regjeringssjef, det må vel være landets vanskeligste og viktigste jobb. Vi møtes vel ikke her, men ber og håper at vi møtes der.

HJEMME I HIMLEN SKAL INGEN MER GRÅTE. HERREN SKAL SELV TØRKE TÅRENE AV. HJEMME I HIMLEN SKAL INGEN MER SØRGE.  INGEN SKAL DØ ELLER LEGGES I GRAV.

Første vers av sangen «Hjemme i Himlen» av Leonard Gudmundsen. Hele sangen finner du her på bloggen. Se i kategorien   Trygg tro øverst på blå linjen.

Min tro og min vilje. 

Jeg tror Gud elsker meg.
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh.4,10)
Jeg vil elske Herren min Gud av hele mitt hjerte og av hele min sjel og av all min forstand, og min neste som meg selv.» (Matt.22,37-39.)

Jeg vil holde Guds bud.
Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2) Du skal ikke misbruke Guds navn. 3) Du skal holde hviledagen hellig. 4) Du skal ære din far og din mor.  5) Du skal ikke slå i hjel.  6) Du skal ikke bryte ekteskapet.  7) Du skal ikke stjele.  8) Du skal ikke tale usant om din neste.  9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.  10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
(2.Mos.20,3-17.)

Kjære Gud: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.»  Tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg til å bli en bedre kristen. (Ap.gj.7,19.)

Jeg tror på Jesus.
Hver den som tror på ham, skal ha evig liv.  (Joh.3,15.)
Jeg tror Jesus er min venn.
«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.»  (Joh.15,15.)
Jeg vil følge Ham.
«Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» (Matt.4,19.)
Jeg vil vitne om Han.
«Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» (Ap.gj.1,8.)
Jeg vil hjem til min frelser og venn.
«Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.». (Joh.14,3.)

Hjemme i himlen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørre tårene av.
Hjemme i himlen skal ingen mer sørge. Ingen skal dø eller legges i grav.
Kor
Tenk for en jubel – ja – tenk for en jubel
Når alle frelste er berget i havn.
Tenk for en jubel – ja – tenk for en jubel
Lovsangens emne blir Frelserens navn.

Hjemme i himlen er smertene borte. Ingen skal lide og pines som her.
Hjemme i himlen skal ingen mer klage. Fullkommen glede skal fylle oss der.

Hjemme i himlen skal lovsangen tone. Mektig som havet når bølgene slår.
Hjemme i himlen blir alle ting nye. Rene som Jesus om tronen vi står.

Lammet er verdig – ja – Lammet er verdig. Han som ble slaktet og kjøpte oss fri. Æren og takken skal hylle vår Frelser. Målet er vunnet og der skal vi bli.
(Leonard Gudmundsen.)

Giveren er Gaven!

Jesus oppfordrer sine disipler til å be. I dette ligger det også en garanti for at han vil høre og svare.
Vi ber
om hva vi vil slik han sa vi kunne. Om helse, fred, og frihet, om mange slags gaver. Om alt godt for oss selv, for familie og venner. Ja, det er ikke ende på våre ønsker og behov.
Jakten på gode gaver
Men i jakten på bønnesvar kan vi bli mere opptatt av gavene enn av Giveren. Det er farlig for vår tro.
Gud ønsker oss alt godt, ja han er alle gode gavers giver. Men han er ikke bare giveren, han er selve Gaven.
Gaven
Veien til et rikere liv med Gud er å bli mer opptatt av giveren enn av dine egne ønsker og behov. Fremfor alt vil Gud at vi skal ville ham. Han vil ha førsteplassen i ditt liv, fremfor alle gavene.
Han
er din frelser og herre, Han er din fred, Han er din vokter, Han er din lykke og glede, Han er din fremtid, og ditt evige liv. Han vil ikke bare ha takk for det Han gir, men for det Han er!
«Du kommer Jesus til meg inn, og så er solen tent. Så flykter skyggen fra mitt sinn og hvert et savn er endt» (Sangboken 303) «Du er min Herre. Alt godt har jeg i deg» (Salme 16,2.)