Kategoriarkiv: Jesus Artikler

Påsken 1 (4)

Bibel 16

Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte han, kjente også stedet, for Jesus samledes ofte dermed sine disipler.

Les mer

 LEDEREN
Den største lederen som har levd heter ikke David, Moses, Salomo, Aleksander Den Store, Julius Cæcar eller Napoleon. Min ærbødige påstand er at han heter Jesus Kristus.
Les mer

Jesus 3.

 JESUSBILDET
 Hans aktive periode varte i mindre enn tre år. Han hadde ingen posisjon i det offentlige liv. Han hadde ingen penger, eide ingen ting. Han skrev aldri en bok. Han var hatet av autoritetene og ble arrestert som forbryter, torturert og henrettet. Les mer

 


                                             SLIK BLE GUD MENNESKEKrybbe 1.
                                            JULEEVANGELIET PÅ THAI
Flagg Thai

เวลา​นั้น​เอง จักรพรรดิ​ออกัสตัส​รับสั่ง​ให้​ราษฎร​ทุกคน​ใน​อาณา‍จักร​โรม ไป​ลง​ทะเบียน​สำมะโน​ประ‍ชากร
Les mer

                                                           UNDER 

Jesus gjorde mange under. Han mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker, gjorde vann til vin, gikk på vannet, stillet stormen. Han helbredet de syke: Blinde fikk synet, døve hørte, lamme gikk, spedalske ble renset, ja, døde sto opp.
Les mer

  •                               DET HANDLER OM JESUS
                                                             Begynnelsen 

«I begynnelsen  var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Joh. 1.1-3.

Les mer