2. 14.

********************************
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.
*******************************
(Joh. 8,12.)