DEN ENESTE

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!
(Salmeboken 422)

                                                             ØYENVITNENE
Evangeliene er øyenvitnenes beretning om Jesu liv, død og oppstandelse. Fra en av dem:
«Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» (Joh.1.14)
                                                                  JESUS:
«Jeg er Sannheten» Joh.14,6)   Sannheten kan ikke forandres.

                                      NÆRKONTAKT MED GUD
Ikke ved gode gjerninger, ikke ved kirkegang, ikke ved religiøse øvelser, ikke i naturen men bare ved troen på Jesus. Jesus sier det selv: «Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh.14.6.)  

                                         VI TALER OM JESUS
V
i taler om Jesus som er sann Gud og sant menneske.
Vi taler om korset, om Jesus som ga sitt liv for å sone vår skyld og gjøre oss rettferdig for Gud.
Vi taler om  at han er den eneste vei til frelse! Det er bare han som gir håp til verden. Uten ham går vi fortapt, til en evighet under Guds dom.
Vi taler om at å tro på Jesus, betyr å følge ham. Han kaller oss til å være etterfølgere. Bibelens bud og formaninger er gitt oss som gode og nødvendige veivisere på vandringen med Jesus gjennom livet.