Mann.Tenker 3

 HVA MED FREMTIDEN?

Tenker du på den med glede? Men angst?
Er Gud med nå du tenker framover?
Hva med denne?

 Jeg tror på Jordens forvandling
Jeg tror på jordens forvandling

en gang, en tid et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede
da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet
og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden,
den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever!
Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling,
en tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt blir fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes,
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus.
Den som vil tro skal se.

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg en fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny.
Eyvind Skeie.