jordkloden-2

MANNEN SOM FORANDRET VERDENSHISTORIEN.

Han var jøde, født i fattige kår. Reiste aldri utenlands. Skrev aldri en bok. La seg ut med jødefolkets leder og ble mistrodd av egen familie. Hans nærmeste venner og medarbeidere var fattige, ulærde fiskere fra Galilea. Han døde som en forbryter.
Likevel er hans navn og gjerning kjent over hele verden. Tusenvis av bøker og utallige filmer handler om han.  Om Jesus fra Nasaret.

I dag regnes en tredjedel av jordens befolkning som Jesustroende / kristne. Det vil si nesten 3 milliarder. Bibelen er oversatt til 3.232. språk. Antall kristne øker med flere tusen hver dag. Vi kan med rette si at Jesus er verdens frelser.

Dagene før påsken kalles Fastetid. Tekstene Under kategorien Jesus her er hentet fra fasteboken For vår skyld. og av Lars Eritsland og handler om Jesu siste dager, Den kom ut i 1960.Han var en rikt utrusta bibellærer og forkynner. I mange år var han .
Slik skriver han om boka:
«De fire evangelistene forteller som bekjent forskjellige trekk fra Jesu lidelsesgang. Men i vår kirkes tekstbok har vi en harmonisering av disse fire beretningene, og det er den som er benyttet her. Må så Gud velsigne denne fasteboken slik at den kan hjelpe oss til mer helhjertet å følge etter i Lammets spor.» (12.03.19)