DEN NORSKE KIRKE HAR GÅTT SEG HELT BORT!  KAN VI FINNE DEN OG FØRER DEN DIT  DEN HØRER HJEMME.

                                              Norm for lære og liv
Bibel 16

I over 2000 år har Kirken holdt fast ved Bibelen som norm for lære og liv. Om de første kristne «De holdt seg trofast til apostlenes lære.» (Ap.2,42)
Med vedtaket om vielsen av likekjønnede viker kirken fra denne læren. Dette Kalles i Bibelen for vrang lære. Og de som lærer og lever slik nedkaller Guds dom over sine liv.
Når vrang lære oppsto i kirken, samlet de bibeltro seg for å tilbakevise vranglæren. Slik fikk vi trosbekjennelsene.
Kirkemøte 1
                                                          Mann og Kvinne
                                                  Guds ord om skapelsen:
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!
(1. Mos.1,27-28.)
                                               Det Uforanderlige Guds ord
                                                                 Jesus:
Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. (Matt.19,4-6.)
«Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå» (Mat.5,18)

                                                         De som gjør urett.
                                                                 Paulus:
«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.» 
(1.Kor.6,9-11.
                                                 Ikke til å misforstå
                                                         I klartekst

Kan det sies klarere? Til tross for disse klare ord Ikke bare fornekter de vesentlige sider ved Guds ord, men de vil praktisere fornektelsen ved å vie likekjønnede å sette likhetstegn mellom dette og ekteskap mellom mann og kvinne.
Bispekåpe 2

Prestedrakt 1

                                                                 Slangen.
                                                             Uforståelig
Det helt uforståelig at biskopper og prester vil velsigne det som Gud forbanner. Slangen i paradis sådde tvil om Guds vilje og spurte «Har Gud virkelig sagt?»
Disse går lenge og sier: «Gud har ikke har sagt». I alle fall mente han det ikke, eller, det gjelder ikke i dag. De gir etter for press-grupper og lyder mennesker mer enn Gud Det er ikke lenge siden biskoper sa det motsatte av hva de sier i dag. Hva blir det neste? Bifile? Bigami? De har vel også behov for å leve ut sin legning i et forpliktende kjærlighetsforhold?
                                       Bispeutredningen fra 1997:
«Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske  prinsipper i Bibelen og må anses som kirke-
splittende vranglære»
                                                        Guds bud
I over 60 år har jeg hatt Bibelen som rettesnor for hvordan jeg skal leve. Gjelder det ikke lenger? Er budene forandret? Noen av de geistlige tukler også med det.
                                           Hva med evangeliet?
Er det ikke sant at Jesus kom for å frelse oss? Er det ikke riktig at Jesus døde på korset og sonet for alle mine og verdens synder? Er ikke fortapelsen en realitet? Er det ikke to utganger av livet?
Da har mine ledere og forkynnere fra ungdommen av tatt feil og villedet oss.                           Bli i kirken!
                                              Hva kan vi gjøre?
Hva kan vi gjøre som holder Bibelen som Guds sanne ord til alle tider? Skal vi melde oss ut av kirken, ja, det ville vel være den letteste utvei. Men – vi kan da ikke overlate kirken til de som lærer stikk i strid mot Guds ord?
                                                Vi må ikke tie.
Vi som holder Guds ord for sant må stå opp. Vi må finne igjen den bortkommende kirken. Vi må konfrontere biskoper og prester som står for denne vrange læren. Vi må gjøre det for menighetens skyld, for alle som lever og bor i Norge, for misjonens sak; for våre etterkommere.
Vi må be om at disse biskoper, prester og andre kirkeledere vender om og blir tro mot Gud og hans ord.
Vi takker Gud for prester og for ledere i kirken som tar til motmæle. De trenger vår støtte og forbønn.

                                              De homofile.
Vi ser at Bibelens syn på ekteskapet er en pakt mellom èn kvinne og èn mann. Alternativet for en homofil, er derfor å leve enslig.
Å avstå fra et liv med en følelsesmessig og erotisk nærhet til et annet menneske, kan for mange være et sårt savn og en dyp smerte.
Men dette savnet er jo ikke av ny dato.
Uavhengig av spørsmålet om seksuell legning, har mange kristne opp igjennom historien valgt å leve enslig
Å være homofil er ikke synd. Synd blir det først når de, i strid med Guds ord, velger å leve sammen med en av samme kjønn.
Uansett er de elsket av Gud og skal møtes med kjærlighet og omsorg. De skal selvfølgelig også alltid være velkommen i kirke og bedehus.