UNDERET
                                              Jesus gjorde mange under.

Han, gikk på vannet, stillet stormen. Han helbredet de syke: Blinde fikk synet, døve hørte, lamme gikk, spedalske ble renset, ja, døde sto opp.
Diss hadde sin egenverdi, men de betydde mer; de var tegn. Tegn på at han var mer enn en undergjører. Tegn på at han kom fra Gud, ja var Guds sønn.

Jesus er selv et under.
Hans fødsel, liv og gjerning, tale, lære, død og oppstandelse er en eneste kjede av under.
Kors 8

Han er før alle tider «Han var i begynnelsen hos Gud» «Alt er blitt til ved ham» Født av en jomfru. Helt og fullt sann Gud og sant menneske. Et syndefritt liv. En stedfortredende død, for vår skyld. Oppstod fra de døde 3. dag. Har «all makt» og er med oss «alle dager inntil verdens ende!»

Også i dag gjør han under. Det største til alle tider er at han frelser synderne, og gir nytt liv for tid og evighet.

«Vår store Gud gjør store under, Det største har han gjort mot meg Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg, Og meg utvalgte som sin brud, Å du forunderlige Gud.»
Sangboken 480.

Henvisninger:
Jesus helbreder den lamme: Matt. 9,1-8.
Jesus metter fem tusen Luk. 9,10-17.
Vekker opp Jairus datter: Mark. 5. 21-43.
Vekker opp Lasarus Joh. 11,1-4.
Går på vannet og stiller stormen. Matt. 14,26-33. Luk. 8, 22-25.
Alt er blitt til ved han. Joh. 1.1-5.
Sto opp fra de døde: Matt 28,1-10.
Gir oss rett til å bli Guds barn. Joh. 1,12.
Evig liv i gave: Joh. 3,16.
Med oss alle dager. Matt. 28,16-20.
helbreder.Gjør under