BJØRKA
En legende

Det var den dagen Jesus døde på korset. Maria stod tett ved og gråt. Med ett kom det et veldig jordskjelv og et stort mørke dekket jorden. Da var det som hele verden skalv i angst og håp for nå holdt Jesus oppgjør med vondemaktene.
Les mer

Langt mot nord var det en lund med bjørker. Da mørket kom og jorda skalv, gråt trærne med Maria i hennes sorg og smerte. Greinene som stod med bristeferdige knopper, ble så sorgfulle at de glemte gleden over våren og det nye livet. Vemodsfulle bøyde de seg mot bakken. Siden den gangen har lavlandsbjørka hatt myke, hengende grener til minne om sorgen over Jesu smerte og død på korset.
Bjørk sørger

Tider gikk. Så skjedde det en gang at jomfru Maria vandret gjennom en lund der det vokste vakre bjørker. Maria husket godt at trærne hadde sørget sammen med henne den tyngste dagen i hennes liv. Derfor stanset hun for å takke dem.

Mine vakre trær, sa Maria. – Nå vil jeg fortelle at sorgen som tynget meg den dagen sønnen min døde, ble til større glede enn noe menneske vet om. Jeg forstod så lite da jeg stod under korset og gråt. Hjerte og sinn var fylt av smerte fordi jeg trodde at sønnen min for all tid døde fra meg. Men nå vet jeg at da jorda skalv og sola ble tildekt, holdt han oppgjør med all verdens ondskap og svik. Det vet jeg fordi jeg møtte ham i påskemorgenens jublende glede.

Som takk fordi dere delte sorgen med meg, vil jeg at dere også skal være glade vitner her nord om seieren over all dødsens makt. Stammen deres skal ha renhetens hvite drakt. Og hver vår når vi minnes at Sønnen min vant overall ondskapens makter, skal dere stå i vårens skjærgrønne skrud. Slik skal dere i glede være pyntet som bruder mellom andre trær. S
om takk vil jeg  i dere de lyseste vokststedene. Slektningene dine skal på samme måte være med å spre det gode budskapet der de klatrer bratte lier og fjellsider.

Slik er det. Når du ser de lyse bjørkene, forteller de budskapet om lidelsen som ble til den største glede for menneskeheten.
Bjørk med løv 1

Bjørkes.Ø.Grue