FLYTTETID

flyttelass1

Kjære gjest.
Takk for at du besøker bloggen min.
Her har jeg skrevet noe som kan virke skremmende. Men jeg mener dette er så alvorlig  at det må fram. Dette et ikke skrevet for å skremme, men for at vi skal være «våkne» for det Bibelen sier om framtiden. men i dette alvoret er det også noe stort og gledelig.

Les mer

VI MÅ SNART FLYTTE
Enten vi enten vi vil eller ei.
Ikke til en annen by eller land. Nei, dette blir den store flyttedagen. Da er det ingen steder å flytte. Da avvikler Gud. Se hva Jesus sier sier:
                                         HIMMEL OG JORD FORGÅR.
 (Matt. 24,35)
Slik står det også:
«Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;  de skal forgå, men du blir, og de skal alle eldes som et klædebon,  og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes; men du er den samme, og dine år skal ikke få ende (Hebr.1,10-12.)

Men vi blir ikke hjemløse. Gud skaper en ny jord. Et sted uten alt det vonde vi opplever her. En ny jord med Fred. Uten forurensning. Uten lidelelse av noe slag. Ja, uten Død. Og det skal opphøre, men blir en evig tilværelse, se her:

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene, og de skal være hans folk,
 og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» (Åp.21, 1-5.)

Hvordan skal vi komme dit?  Det gir Jesus klar beskjed om:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham  (Joh.3,16-17.)

BLI MED! VÅG Å TRO.

113. Hjerte med kors. 5.