JESUS FOR DET HØYE RÅD.
Jesus aresteres. 1.

 Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. 64 De dekket til ansiktet hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham.
Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen; både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for Rådet, og de sa: «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte: «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg, og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. 69 Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.»  Da sa de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» (Luk. 22,63-71.)

Påskeliljer 8

Da noen av barnebarna var små, og bodde i Afrika laget jeg et lite påskehefte som  de kunne bruke i tiden før påske, det vi kaller Fastetiden. Her kommer noen av disse andaktene.

Det er en kunst å gjøre påskebudskapet enkelt og samtidig få det grundig nok. Jeg er nok ikke en slik kunster, men tror likevel jeg får sagt det vesentligste.
Her kommer Om Nattverden, Getsemane, Jesus blir tatt til fange, Golgata, Den tommer graven. Jesus lever.
Her kommer 2, De skyver etterhvert til  arkivet Trygg tro. Se øverste linje.

Barn 14. som leser