SYNDEN ER IKKE SMITTSOM.
Slik står det.
                 «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, og spott« 
(Matt.5,19-
Slik står det også:
         Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større»
(Rom. 5,20.)

113. Hjerte med kors. 5.