SNART PÅSKE,
Påskeliljer 2

Da barnebarna var små og bodde i Afrika laget en liten påskebok de kunne bruke i tiden før påske, det vi kaller Fastetiden.

Det er en kunst å gjøre påskebudskapet enkelt og samtidig få det grundig nok. Jeg er nok ikke en slik kunster, men her at jeg gjord det så godt som jeg kan.  Jeg begynner med:

                                   Påskemåltidet og Nattverden
Det er til minne om da Israelittene ble befridd fra fangenskapet i
Egypt, nesten 1.300 år før Jesus ble født. Dette måltidet hørte med når de feiret påske. Det var Gud som hadde bestemt det slik. Det var spesiell mat de spiste, blant annet et stekt lam.

Jesus og disiplene spiste også dette måltidet. De spiste det på torsdag i påskeuken.  Det som vi kaller skjærtorsdag.

Da de nesten var ferdig med å spise ordnet Jesus til et annet slags måltid, det som vi kaller Nattverden. Dette skulle ikke minne om redningen fra Egypt. Det skulle minne om Jesus, at han måtte lide og dø for vår skyld. Ja det skulle være mer enn et minne, Jesus lovet at han selv skulle komme til de som deltok i dette måltidet.
Nattverden får vi av og til når vi samles til gudstjeneste i kirkehuset eller et annet sted.

Dette er det vi kaller Innstiftelsesordene som er hentet fra Bibelen. Etter at de er lest  kan kan vi ta i mot brødet og vinen.

Barnepåske 2.

Spørsmål
Hva var påskemåltidet til minne om?
2.Hva spiste de?
3. Hva kaller vi det nye måltidet som Jesus innstiftet?

Smilefjes 2