BREV FRA GUD

Kjære barn. Jeg ser og hører alle dine bønner. Men noen ganger samsvarer ikke dine bønner med dine behov. Derfor gjør jeg og gir jeg uendelig mye mer enn det du ber om å og forstår.

Men ber du når du ber?  Mange ganger gjør du det for at bønn hører med til kristenlivet. Du ramser opp og bruker mange ord for du tror at når du gjør det har det bedre virkning.

Noen ganger øser du deg opp i en stemning for da føler DU at bønnen når lengere Det er bra med følelser, men vær viss på at jeg også hører alle dine TØRRE bønner, og du trenger ikke rope, jeg er jo hos deg!

Hør nå mitt kall deg: Kom inn i stillheten for mitt ansikt. Når du der leser i min bok Bibelen, så vær stille og tenk etter. Lytt, jeg har mye å si deg, først og fremst at jeg elsker deg akkurat slik som du er.
Ef.3,20.

leser-bibelen-1

            Kom næra mej.

Kom næra mej du menskjobarn, kom næra mej.
Du finner hvila i min favn, kom næra mej.
Jag skapat himmel, hav och jord
och dukar nu før dej mitt bord.
Kom næra du som hungrar, jag vil møta dej!

Kom næra du som tveksam er, kom næra mej.
Du som ej vet hvart vegen bær, kom næra mej.
Et evigt liv jag dej beskjær,
till himmelen jag vegen er.
Kom næra mej du tvivlande, kom næra mej.

Kom næra du som sorgsen er, kom næra mej.
Du som på tunga børdor bær, kom næra mej.
Jag bar engång et kors før dej,
så innerligt jag elskar dej.
Kom næra mej min venn och jag skal bæra dej!

Kom næra du som slagen er, kom næra mej.
Du som av synd bedragen er, kom næra mej.
Jag kjenner dej, och har dej kjær,
se mina hender merken bær.
Kom næra mej, min ven, och jag skal hela dej!

Vill du til himlen nå engång, kom næra mej.
Vill du ta del i Lammets song, kom næra mej.
Vil du stå brud i Himmelen,
Så kled dej i forsoningen,
Då skal før evigt du få væra næra mej!