Måke 1

«Se på fuglene under himmelen!»  (Matt.6,26.)

 

Øya Røst ligger ytterst i Lofoten. Tusenvis av fugler holder til på fuglefjellene. Her er det ikke annet enn holmer og skjær. Derfor går fiskene like underoverflaten, og området er et rent spiskammer for sjøfuglene. I 10 år har fugleforskere holdt til på Røst. De har base og forsøksstasjon i et ombygget båthus inne på øya. Jeg får anledning til å besøke dem og hører en fortelling:

 

Fuglefjellt på Røst 1                                                          Fuglfell. Røst

«Vi hentet et fugleegg i et rede to dager før de ble klekket. Moren ble merket med ring. Egget ble brakt inn til forsøks-stasjonen og klekket ut på kunstig måte. Alt gikt fint. Etter en uke tok vi den ukegarnle fuglen med tilbake til fuglefjellet og la den et helt annet sted, langt fra morens rede. Og så la vi oss på lur.

Måkegg 2

Kort tid etter kommer en målbevisst flyver styrtende ned gjennom mylderet, snapper fugleungen og bringer den tilbake til det riktige redet. Lydmålinger har vist at ungen allerede i egget skaper sin egen lyd, annerledes enn andre fuglers skrik. Det menneskelige øret kan ikke skjelne fuglenes lyder fra hverandre, men blant tusenvis gjenkjenner moren den lyden hun hadde hørt i egget fra sin egen ufødte unge.
Dette er en utrolig fortelling om skaperverkets storhet. Men det kan også være et fint bilde på hvordan Gud ser på oss mennesker.

Ikke en spurv til jorden, uten at Gud er med
ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet
Ikke en blomst er visnet,
Ikke en tåre falt
Uten at Gud vet om det,
Han som er over alt.

Vi er i alle livets forhold gjenkjent av Gud, av en som ser oss. I Bibelen står det at vi mennesker er skapt i Guds bilde. Det betyr at mennesker er mer verdt enn alt annet det er mer verdt enn stjerner og solsystemer, mer verdt enn den flotteste kirke. Det betyr at vi skimter Gud i ethvert menneske.
Ukjent

Gravid kvinne 2

Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok, de
fikk form før én av dem var kommet.
(Sal.139,16.)