BØNNENS VEI
Slik står det i Luk,1,9
Be, så skal dere gis. – For hver den som ber, han får.
    Bønnen er sjelens vei til Gud

Fortapt Sønn kommer hjem

Den veien kom den fortapte sønn hjem på. Slik står det: «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg; «jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Slik ba han. Det ble for ham veien inn i fars åpne armer.
Samme veien kom tolleren på. «Gud, vær meg synder nådig!» sa han. Og Gud tok imot ham, så han gikk rettferdiggjort hjem.
På samme måten kom også Saul fra Tarsus. «Se han ber» sa de i himmelen, da han lå blind inne i Damaskus etter møtet med Jesus. Slik begynte hans samliv med Gud.

Ja, den som ber, han får. Han får komme inn til Gud. Og større svar kan du aldri få på noen bønn du ber for deg selv, enn dette at Gud lukker deg inn til seg. Hvordan han ellers svarer på dine bønner, så er dette det beste og største svaret.

For i dette at han gjør deg til sitt barn og daglig oppholder deg som sitt barn, i dette ligger et urokkelig løfte om at han ikke vil nekte deg noe godt og gagnlig. «Dersom da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi dem gode gaver som ber haml» Matt.7,11.

Historien om den fortapte sønnen, eller rettere: Sønnen som kom hjem, tolleren og Saulus, som siden fikk navnet Paulus, kan du leste i Luk.18,13Luk.15,11f. og i Apg. 9,5f.  Det finnes mange flere eksempler i Bibelen.
Eksempler er til for å følges heter det. Hva med deg? Sier de i himmelen om deg som de sa om Saulus «SE HAN BER!» ?

Jesus sier i joh.6,37.  « – den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.»  Han venter på deg.

Bønn 15.