Nils – Tore Andersen svarer på spørsmålet:
              Hva betyr Jesus for deg?
Hva Jesus betyr for meg? Det har jeg tenkt mye på mange ganger. Det dypeste svaret er at det jeg er som kristen, det er jeg i Jesus. Det er ikke meg selv, mitt mot, mine suksesser eller nederlag jeg skal
leve på, men det er Jesus det hele dreier seg om i troens liv.

Det jeg er som kristen, det er jeg i Jesus! Troen min gir meg ingen frimodighet eller trygghet eller håp. Den er for svak og vaklende til å satse på. Men Jesus er min frimodighet, min trygghet og mitt håp. Mitt liv er skjult i Kristus, som apostelen uttrykker det i Kolloserne 3: ”Deres liv er skjult med Kristus i Gud.  Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.”

Som ung lærte jeg noe meget viktig av en gammel troende mann på mitt hjemsteds bedehus i denne spissformuleringen: ”Holder ikke din kristendom, Nils-Tore, så holder din Kristus.” Tror vi virkelig det Gud gjorde for oss i Jesu forsoningsverk, da blir Jesus i oss både vår visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Min kristendom er det så som så med, men Jesus er mitt håp. Det jeg er som kristen, det er jeg i Jesus!

I tillegg har troen på Jesus ført meg inn i et fellesskap av Guds folk på jord, som jeg ikke kunne tenke meg å være foruten. Troen på Jesus har også beriket mitt syn på det å være menneske. Han utfordrer meg også daglig til å være en god neste for de jeg møter på min vei. Troen på Jesus åpner for stadig nye verdier og gir meg muligheter til å leve et åpent og rikt liv.Til sist vet jeg at han selv vil hente meg hjem en dag til sin evige bolig, og der hvor han er der er det godt å være. Derfor sier jeg med sangforfatteren fra dypet av mitt hjerte: «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste!»

Nils Tore Andersen 1.
Nils Tore Andersen
Tidligere forlagssjef i Luther forlag, Generalsekretær i Misjonsalliansen og leder i Kirkerådet. Nå pensjonist.