Due 2.

I utgangspunktet 
har vi ikke fred med Gud. I Bibelen sier Gud at våre synder har skilt oss fra Ham. Det vil ikke Gud. Da han sendte Jesus, var det for at han skulle ta straffen for alle syndere våre, så vi kunne få tilgivelse og bli Guds barn. Få fred med Gud.

Bibelen:
Om Jesus: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jes.53,5.)

«Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1.Joh.1,8-9.)

Frelsesbønnen
Herre Jesus Kristus,
Takk for at du ville lide og dø for at jeg skal få tilgivelse og fred med Gud.
Jeg erkjenner at jeg har gjort mye galt i mitt liv.(Bruk litt tid til å be om tilgivelse for det som ligger på samvittigheten din)
Tilgi meg.
Jeg vender meg bort fra alt det jeg vet er synd.
Takk for at jeg i troen på deg kan få tilgivelse for mine synder og bli satt fri.
Kom inn i mitt liv og bli der for alltid.
Takk Herre Jesus.

Guds barn
Når du nå har bedt frelsesbønnen av et udelt hjerte, kan du bekjenne deg som kristen. Du et blitt det største et menneske kan oppnå, du er blitt Guds barn.

Veiledning og Gode råd

SI DET TIK NOEN
Å bekjenne seg som kristen er viktig for deg selv og for mennesker i din nærhet. Dette sier Bibelen om å bekjenne den kristne tro:
«Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom.10,10.)

LES I BIBELEN
Når du leser,
bør du starte med evangeliene. Det du ikke forstår, legger du til side. Etter hvert vil du forstå mer. Du kan også henvende deg til svarpanelet jesusnett.com. Har du ikke Bibel bør du skaffe deg en. Inntil videre kan du jo bruke: Bibel.no
En bibelleseplan kan være en god hjelp. En slik finner du hos verbum.no
Les ikke for å lese.
Les ikke mer av gangen enn du får tid til å tenke igjennom det du har lest, Gjør som jomfru Maria. da gjeterne fortalte om englebesøket «Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte» (Luk. 2,19.)

BE REGELMESSIG
Hva vil det si å be?
Dette spørsmålet lar vi Jesus selv svare på:
“Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” (Åp.3,20.)
Han er altså først ute!
og banker på din hjertedør. Å be er å lukke Jesus inn. Si han enkelt og rett fram hva du har på hjertet, for alt det som finnes i hjertet kan bli til bønn.
Under bønn bør du også lytte, 
kanskje det er noe Jesus vil si deg like inn i hjertet? Bønn er ikke prestasjon men en relasjon, et fellesskap med Jesus som elsker deg. Du er hos han som har all makt og en visdom som overgår alt, hos en som kjenner alle dine behov.
Noen ganger 
er det vanskelig å samle tankene til bønn. Når de distraherende tanker kommer så gjør de om til bønn.
Hvor mye bør du be? Legg ikke i vei med lange bønnestunder, da blir du fort trett og mister motivasjonen. Ta heller flere korte på 5 – 10 minutter. Ta tid til å lytte under bønn, da kan Gud få sagt deg noe også.
Faste bønner 
kan være til god hjelp mot distraherende tanker, Slike finner du her på bloggen og i Salmenes bok i Bibelen. Andres bønne kan også være til hjelp når det er vanskelig å finne ord.
Bønnens dypeste «hemmelighet» er at Giveren er Gaven.
«Du kommer Jesus til meg inn og så er solen tent. Så flykter skyggen fra mitt sinn. og hvert et savn er endt» Hele sangen kan du finne på nettet.

FINN ET KRISTENT FELLESSKAP
Oppsøk en menighet / forsamling der kristne kommer sammen for å tilbe Gud og for å høre forkynnelsen av Guds ord.
Personlig veiledning
bør du ta kontakt med presten / pastoren eller en annen kristen du har tillit til.
Veiledning kan du også få på jesusnett.com
Der er det både et svarpanel, sjelesørgere og forbedere. Det er også mange artikler der og her på bloggen som vil hjelpe deg å bli mer kjent med Jesus og bli trygg i din tro.
God veiledning
får du også ved å lese bøkene «Fra bønnens verden» og boken «Veien hjem.» Se nederst her.
Ved troen på Jesus
er du blitt skyldfri for Gud. Men du er ikke blitt syndefri. Fordi vi er syndere, faller vi dessverre i synd så lenge vi lever.
«Hold ikke «lange regninger med Gud».
Med det vil jeg si, samle ikke opp synder før du ber om tilgivelse. Kom straks til Jesus når du ser at du har syndet. I syndsforlatelsen ligger det kraft til å stå imot synden.

Delta.
Når du leser regelmessig i Bibelen, ber og deltar i menighetslivet vil du vokse i kjennskap til deg selv og til Gud. Da vil du oppdage det som døperen Johannes vitner om «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh.3,30)
Lykke til på himmelveien.

rose

 

Velsignelsen
Herren velsigne deg
og bevare deg!
Herren la sitt ansikt
lyse over deg
og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg
og gi deg fred!

(4.Mos.6,24-26.)