BARE SORGEN?

For mange er ordet sjelesorg veldig fremmed, noe mystisk.  Vi tenker at det er et tilbud for de som opplever dødsfall, alvorlige kriser og katastrofer. Vi tenker derfor lett at dette er noe som ekspertene får ta seg av.
Sjelesorg er selvsagt et viktig arbeidsområde for bl.a. prester, diakoner og andre med slik utdannelse.

                                                           Gode venner
Det meste av sjelesorgen utøves likevel av venner og familie som tar seg tid til å lytte når noe oppleves vanskelig. Den alminnelige sjelesorgen som vi alle kan gi, kan gi god hjelp i mange situasjoner.  Men noen ganger handler det om kompliserte problemer som krever at sjelesørgeren har både tid, kompetanse og erfaring.

                                                                 Tillit
Dersom jeg får tillit fra et annet menneske som åpner seg med sine vanskeligheter, er det viktig at jeg møter dem lyttende og med respekt. Det betyr at jeg bør være forsiktig med å snakke om mine egne problemer og holde fokus på den andre.

                                                            Empati
Empati er evnen til å lytte og leve seg inn i andres situasjon uten å blande inn sitt eget og ta fokus. Det er en viktig egenskap for den som vil være en god sjelesørger.

                                              Støtte og utfordre
God sjelesorg handler om å kunne gi både støtte og utfordringer. Det er derfor ikke like lett å være sjelesørger for gode venner eller nær familie. Kanskje kan jeg nettopp også være en del av problemet?

En viktig funksjon, enten man er venn eller profesjonell, er å kunne henvise folk videre til andre dersom en opplever at det er noe man selv ikke mestrer.

                                           Hele mennesket
sorg forbindes oft   
e med noe spesifikt åndelig. Noe som jeg oppsøker hvis jeg har trosproblemer. Dette er en viktig side ved sjelesorgen, som gjør at det er noe annet enn terapi. Likevel vet vi at mennesket består av både ånd, sjel og kropp, og at dette henger sammen. Kroppslige eller psykiske problemer påvirker troen, og problemer med troen kan gi kroppslige og psykiske problemer. Vi kan ikke skille ut noe som ikke hører til i sjelesorgens rom, fordi Gud har skapt oss som hele mennesker.

                                             Guds nærhet
Vi kan derfor si at sjelesorg er både livshjelp og troshjelp og har fokus på hele mennesket. I tillegg til sjelesørgeren og konfidenten (den som kommer til sjelesorg), er Gud tilstede i samtalen og bidrar med sin hjelp, også om han ikke nevnes eller står på ”dagsorden”.

                                                 For alle
Sjelesorg trenger vi alle, ikke minst i perioder av livet der noe er vanskelig. Det er godt å møte et medmenneske som kan gå et stykke vei sammen med oss for å hjelpe oss til å oppleve både tro, håp og kjærlighet.
Marianne Kraft